De Challenges

Mystic Kids 2020

Categorie: Songwriting

Laat je voor je song inspireren door het beeld van Juliane Noll hiernaast (je kan het downloaden door er op te klikken). Hou je verder aan onderstaande regels:

 • Je lied heeft een duidelijk herkenbare melodie die meerdere keren terugkomt
 • Gebruik in je tekst de woorden blue, endless, mystic en kids. Deze woorden mogen vertaald worden in elke taal!
 • Het moet een gezongen lied zijn met instrumentale begeleiding
 • Bezorg ons een audiotrack van maximaal 5 minuten

  Winnaar 2020: Ventus

Categorie: Beatmaking

Maak een beat met een sample van de begincredits van je favo childhood (teken)film of -serie.

 • De sample moet duidelijk herkenbaar zijn.
 • Leg een link tussen je eigen artistieke identiteit en de eigenheid van de sample.
 • Parafraseer minstens één melodie uit de gekozen song.
 • De beat mag maximaal 3 minuten lang zijn.

Winnaar 2020: Thonovo

Categorie: Rappen

Rap een lyric met als thema je geboorteplek en hou je aan onderstaande regels:

 • Je song moet een duidelijk refrein hebben
 • Gebruik minstens 1 keer het volgende rijmschema: ABAB (gekruist)
 • Stuur ons een audiotrack van maximum 3 minuten

Winnaar: Shaka Shams

Categorie: Artwork

Ontwerp een platenhoes die jouw jaar samenvat. Probeer je niet te beperken tot de actualiteit, maar beeld uit wat 2020 voor jou betekende. Laat je inspireren door hoe jij je dit jaar voelde, de muziek die je luisterde en wat je inspireerde/raakte/opviel. Hou je verder aan onderstaande regels: 

 • Maak de voor- én achterkant van de platenhoes in een vierkant formaat
 • Maak bijhorend een gepaste soundtrack van 10 bestaande of verzonnen nummers
 • Verzin ook de titel voor het album en integreer deze in je ontwerp
 • Er moet een grafisch of illustratief aspect zijn aan je ontwerp
 • Gebruik maximaal 5 kleuren

Winnaar: Vincent Fourrel

Categorie: Video

Dompel je onder in het universum van Eefje de Visser. Interpreteer het nummer 'Maak Het Stil' en probeer deze te vertalen in jouw beelden. Hou je verder aan onderstaande regels: 

 • Leg een link tussen je eigen artistieke identiteit en de eigenheid van het nummer
 • Beperk je niet tot een puur grafische video
 • Kies je eigen dynamiek (licht, montage, cameravoering, etc.)

Laat je niet afschrikken door de kwaliteit van je video, wees creatief met de rijkdom van je eigen middelen. Voel je vrij om ook binnen de huidige coronamaatregelen je droomvideo waar te maken. Vind de vrijheid binnen de beperkingen die er zijn. 

Winnaar: Charlotte Coeman

Using Format